Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

admin

Polskie jachty symbolem luksusu

Polskie jachty symbolem luksusu

Jacht postrzegany jest jako symbol maj?tno?ci, wysokiego statusu spo?ecznego i czego? na co mog? sobie pozwoli? tylko nieliczni. Polska mo?e bez zb?dnej skromno?ci pochwali? si? jednymi z najlepszych marek jachtów luksusowych. Oto one:

Sunreef Yachts

sunreeflogo

Wszystko zacz??o si? na pocz?tku lat 90., kiedy to do Polski przyjecha? francuski biznesman Francis Lapp. Widz?c w naszym kraju niezwyk?y potencja? rozwojowy, postanowi? za?o?y? tu w?asn? firm?. Po godzinach, rozwija? tak?e pasj? ?eglarsk?. Jak si? potem okaza?o, w?a?nie to hobby doprowadzi?o do powstania przedsi?biorstwa Sunreef Yachts.

Siedzib? zak?adu produkcyjnego Sunreef Yachts jest Gda?sk – miasto z doskona?ym zapleczem technicznym oraz wysoko wykwalifikowan? kadr?. Sunreef Yachts jest ?wiatowym liderem w projektowaniu i konstrukcji katamaranów ?aglowych, motorowych oraz jachtów typu “custom made” o d?ugo?ci od 60 do ponad 200 stóp.

jacht-sunreef

Galeon

galeon-logo

Firma Galeon dzia?a na rynku ju? prawie 35 lat i jest prywatnym przedsi?biorstwem rodzinnym, specjalizuj?cym si? w produkcji ?odzi motorowych oraz luksusowych jachtów.. Zatrudnia ponad 800 wykwalifikowanych pracowników. Siedziba firmy znajduje si? w miejscowo?ci Straszyn w powiecie gda?skim. W proces projektowania najnowszych jachtów Galeon, zaanga?owani s? najlepsi projektanci, w tym ceniony w bran?y Tony Castro z Wielkiej Brytanii.

galeon

Belvedere – luksus produkowany w Polsce

Belvedere – luksus produkowany w Polsce

Belvedere Vodka to polski towar, który mo?e pochwali? si? ?wiatow? s?aw? w kategorii luksusowych produktów alkoholowych.

Produkowana przez Polmos ?yrardów Sp. z o.o. wódka Belvedere, zosta?a wprowadzona na rynek ameryka?ski w 1996 roku i tym samym zapocz?tkowa?a kategori? wódek luksusowych na ?wiecie. Na butelce widnieje zarys pa?acu Belweder – siedziby g?owy pa?stwa polskiego na przestrzeni lat. Niezmienna od lat szata graficzna opakowania ?wiadczy o przywi?zaniu marki do polskich korzeni.

Na wyj?tkowo?? marki Belvedere sk?ada si? umiej?tnie dobrany surowiec, czyli starannie wyselekcjowane ?yto z mazowieckich upraw, a tak?e unikalny proces produkcyjny oparty na czterokrotnej destylacji.

Wódka Belvedere jest lokowana w 24. cz??ci serii filmów o Jamesie Bondzie – Spectre. Na t? okazj? przygotowano spot, w którym g?ówn? rol? gra aktorka Stephanie Sigman wcielaj?ca si? w filmie w jedn? z kobiet Bonda.

Wed?ug firmy konsultingowej American Brandstand zajmuj?cej si? badaniem pozycjonowania marek, Belvedere zajmuje 24 miejsce na li?cie najcz??ciej pojawiaj?cych si? brandów w utworach muzycznych. W swoich piosenkach wspomina o nim s?ynny raper Jay-Z czy raperka Missy Elliot. Zami?owania do drinków z wódk? Belvedere nie kryj? równie? znani aktorzy w tym George Clooney i Jude Law. Marka Belvedere nale?y do koncernu Louis Vuitton Moët Hennessy, najwi?kszego na ?wiecie producenta dóbr luksusowych.

Znani aktorzy w reklamach Dior

Znani aktorzy w reklamach Dior

Dior anga?uje do swoich kampanii najwi?ksze gwiazdy show biznesu. Cz?sto s? to znani i cenieni aktorzy. Zobaczmy najg?o?niejsze kampanie reklamowe Diora z ich udzia?em.

party.pl

party.pl

Charlize Theron

Aktorka pochodz?ca z RPA wyst?puje w reklamach perfum Dior J’adore ju? od 12 lat, zatem mo?na ?mia?o powiedzie? ?e jest twarz? tego kultowego zapachu. W ostatniej kampanii aktorka wciela si? w posta? z?ocistej królowej, która o zachodzie s?o?ca spaceruje po wodzie na brzegu pla?y.

fashiongonerogue.com

fashiongonerogue.com

makeup.org.pl

makeup.org.pl

Natalie Portman

Znana przede wszystkim z reklam zapachu Miss Dior, ostatnio pojawi?a si? tak?e w kampanii pomadek do ust linii Rouge Dior. Natalie jest kusicielska jak czerwie?, która dominuje w jej stroju oraz na ustach. Reklama doskonale pokazuje, ?e aktorka potrafi doskonale odnale?? si? w roli zarówno zmys?owej i pewnej siebie Pary?anki, jak i dziewcz?cej i subtelnej Miss Dior.

thefashionspot.com

thefashionspot.com

cdn2.thr.com

cdn2.thr.com

Jennifer Lawrence

Laureatka Oscara z 2012 roku ma za sob? kampanie reklamowe torebek oraz szminek marki Dior. W tej pierwszej, ubrana w we?niane swetry, bez mocnego makija?u, przyci?ga wzrok równie mocno jak popularne modele torebek Diorever i Diorama. W reklamie pomadek Dior Addict aktorka przekonuje “B?yszcz! Nie b?d? nie?mia?a!” (ang. Shine! Don’t be shy!) i trzeba przyzna?, ?e ca?kiem dobrze jej to wychodzi.

metromodels.com

metromodels.com

Jude Law

Od 2008 roku ambasadorem marki jest równie? Jude Law, znany mi?dzy innymi z roli g?ównej w filmie Wzgórze nadziei za któr? w 2004 roku by? nominowany do Oscara. Jude Law by? twarz? perfum Dior Homme Sport oraz Dior Homme Intense. Reklamy wyre?yserowa? Guy Richie, który przyznaje ?e na planie ?wietnie dogadywa? si? z aktorem. Dlatego te?, wspomniane kampanie nale?? do jednych z bardziej udanych w historii marki.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_