Czym jest insight konsumencki?

Czym jest insight konsumencki?

My?l?c o pozycjonowaniu marki na rynku, punktem wyj?ciowym jest stworzenie insightu konsumenckiego. Czym on jest i dlaczego jest tak istotny przy tworzeniu strategii marki?

Insight to inaczej zbiór informacji na temat potrzeb i przekona? grupy docelowej, do której marka kieruje swoje produkty. Dobrze zidentyfikowany insight pozwala budowa? konteksty do mówienia o marce, jej produktach i us?ugach. Na jego bazie powinna opiera? si? ca?a strategia marki – benefity, warto?ci, obietnice czy osobowo??.

Insightu nie tworzy si? od zera. Powinien powsta? w wyniku obserwacji, najlepiej w bezpo?rednim kontakcie z konsumentem. Nie musi obejmowa? ca?ej grupy docelowej, jednak im jest on szerszy, tym wi?ksza szansa, ?e nowa marka odpowie na potrzeby konsumentów. 

O przyk?adach dobrych insightów w strategii budowania marki napiszemy ju? niebawem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.