Jak skutecznie dzia?a? na Instagramie?

Jak skutecznie dzia?a? na Instagramie?

W ci?gu kilku ostatnich lat Internet sta? si? podstawowym narz?dziem kreowania wizerunku marki. Oferuje wiele narz?dzi do skutecznego tworzenia, a tak?e wp?ywania na jej rozpoznawalno?? w sieci i poza ni?. W?ród nich jest równie? Instagram, fotograficzny portal spo?eczno?ciowy, który sta? si? popularn? platform? do budowania ?wiadomo?ci marki i rozpoznawalno?ci marki.
Analizuj?c dzia?ania firm, stworzyli?my list? 5 wskazówek, dzi?ki którym  wirtualny marketing na Instagramie b?dzie skuteczniejszy.

 

 1. Zdj?cia – publikowane tre?ci musz? by? dopracowane i dobrej jako?ci. W masie fotografii i grafik wrzucanych na Instagram trzeba w jaki? sposób przykuwa? uwag?.
 2. Strategia – dzia?ania na portalu nie mog? by? przypadkowe. Przed za?o?eniem konta warto zastanowi? si? nad jego nazw? i stworzy? najlepszy przepis na prowadzenie profilu, który b?dzie wspó?gra? z mark? i jej filozofi?.
 3. Hasztagi – nie da si? ukry?, ?e o skuteczno?ci zdj?? w du?ej mierze przes?dzaj? odpowiednio dobrane hasztagi. W zale?no?ci od tego, do jakiego odbiorcy i w jakim celu chcemy dotrze?, warto sprawdzi? najch?tniej wyszukiwane przez u?ytkowników frazy, a potem umieszcza? je pod swoimi zdj?ciami.
 4. Reklama – mo?liwo?? wykupienia reklamy to stosunkowo nowa i bardzo skuteczna us?uga oferowana przez Instagram. Pozwala dotrze? do dedykowanej grupy u?ytkowników i zach?ci? ich do zapoznania si? z mark?.
 5. Taguj – czyli oznaczaj partnerów Twojej marki. Pozwoli to na zwi?kszenie popularno?ci i jednoczesnego zainteresowania potencjalnych konsumentów.

Comments ( 2 )

 1. ReplyTamara95
  A jest jakas opcja zabezpieczenia si? przed kradni?ciem zdj??? Stale mi kradn? zdj?cia :(
 2. ReplyTati
  Instagram jest super, co ciekawe traktuje go troche jako sklep, pe?no tam handlarzy tani? i ?adn? chi?czyzn?, ciuszków nigdy za wiele ^^.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.