Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

4 Articles

Najsilniejsze marki luksusowe w 2015 roku

Najsilniejsze marki luksusowe w 2015 roku

Znane, po??dane, ale dost?pne dla wybranych – luksusowe marki, które zaw?adn??y ?wiatem. Ich ugruntowany i konsekwentny wizerunek sprawi?, ?e od lat znajduj? si? na listach najbardziej wp?ywowych i najsilniejszych na ?wiecie.

Przestawiamy ranking, rozpoczynaj?c od miejsca ostatniego.

 

10. Dolce&Gabbana

lux

9. Armani

lux

8. Versace

lux

7. Gucci

lux

6. Burberry

lux

5. Hermès

lux

4. Dior

lux

3. Prada

lux

2. Chanel

lux

1. Louis Vuitton

lux

Marki i ich osobowo?ci

Marki i ich osobowo?ci
Jeep: wolno??, przygoda, ambicja, samodzielno??.

S? marki, które ciesz? si? ogromn? popularno?ci? nie tylko ze wzgl?du na innowacyjno?? i niepowtarzalno?? oferowanych us?ug czy produktów. Czasami wi?ksz? warto?? stanowi strategia komunikacji marki, która urzeka konsumenta, pozwala wyró?ni? produkt na rynku i sprawia, ?e odbiorca staje si? wierny reprezentowanym warto?ciom, pozostaj?c lojalnym marce na lata.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_