Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

3 Articles

Najbardziej wyretuszowane reklamy

Najbardziej wyretuszowane reklamy

Zbyt wyretuszowana i odm?odzona modelka, przedstawiaj?ca nieistniej?cy idea? to jeden z powodów, dla których wiele reklam zostaje zakazanych i znika z billboardów czy szklanych ekranów. Mimo, ?e zbyt niewiarygodna reklama wp?ywa niekorzystnie na wizerunek marki, cz?sto determinuje jej rozpoznawalno?? i zainteresowanie produktem lub us?ug?.
Zebrali?my reklamy, które przez swój nadmierny retusz spotka?y si? z ogromn? krytyk?, a wiele z nich na zawsze znikn??o z rynku.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_