Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

29 Articles

10 polskich marek, które podbi?y ?wiat

10 polskich marek, które podbi?y ?wiat

Obcoj?zyczne nazwy, przemy?lany marketing czy jako?? – to elementy, które sk?adaj? si? na sukces polskich marek za granic?. Cz?sto dochodzi do tego odrobina szcz??cia, która pozwoli?a rodzimym produktom podbi? obce rynki.
Poznajcie 10 polskich marek, które zdoby?y serca konsumentów na ca?ym ?wiecie.

1. INGLOT

polskiemarki

2. Gino Rossi

polskiemarki

3. Kross

polskiemarki

4. CCC

polskiemarki

5. LPP (firma odzie?owa, któr? tworzy pi?? marek: Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay).

polskiemarki

6. Mokate

polskiemarki

7. Oknoplast

polskiemarki

8. Solaris

polskiemarki

9. 4f

polskiemarki

10. Drutex

polskiemarki

 

 

Najsilniejsze marki luksusowe w 2015 roku

Najsilniejsze marki luksusowe w 2015 roku

Znane, po??dane, ale dost?pne dla wybranych – luksusowe marki, które zaw?adn??y ?wiatem. Ich ugruntowany i konsekwentny wizerunek sprawi?, ?e od lat znajduj? si? na listach najbardziej wp?ywowych i najsilniejszych na ?wiecie.

Przestawiamy ranking, rozpoczynaj?c od miejsca ostatniego.

 

10. Dolce&Gabbana

lux

9. Armani

lux

8. Versace

lux

7. Gucci

lux

6. Burberry

lux

5. Hermès

lux

4. Dior

lux

3. Prada

lux

2. Chanel

lux

1. Louis Vuitton

lux

Marki i ich osobowo?ci

Marki i ich osobowo?ci
Jeep: wolno??, przygoda, ambicja, samodzielno??.

S? marki, które ciesz? si? ogromn? popularno?ci? nie tylko ze wzgl?du na innowacyjno?? i niepowtarzalno?? oferowanych us?ug czy produktów. Czasami wi?ksz? warto?? stanowi strategia komunikacji marki, która urzeka konsumenta, pozwala wyró?ni? produkt na rynku i sprawia, ?e odbiorca staje si? wierny reprezentowanym warto?ciom, pozostaj?c lojalnym marce na lata.

Benefity marki – jak je okre?li??

Benefity marki – jak je okre?li??

Benefity, to inaczej korzy?ci, dodatkowe warto?ci, jakie klienci wi??? z mark?. Nale?y pochyli? si? nad nimi ju? na etapie tworzenia strategii marki, po okre?leniu insightu konsumenckiego. Marki, które realizuj? swoj? strategi? zgodnie z przyj?tym planem, mog? mie? pewno??, ?e klienci przez d?ugie lata w?a?nie przez pryzmat wybranych korzy?ci b?d? spogl?da? na mark? i jej produkty.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_