Koncepcja struktury produktu

Koncepcja struktury produktu

Mianem produktu określa się wszystko to, co można zaoferować na rynku i stanowi obiekt wymiany rynkowej. Produktem może być nie tylko dobro materialne, ale również usługa, miejsce czy idea. Składa się on z wielu płaszczyzn, które zostały zawarte w tzw. koncepcji Kotlera.

Philip Kotler to amerykański ekonomista i specjalista ds. marketingu. Wypracował on koncepcję, w której zawarł podstawowe i jednocześnie niezbędne elementy produktu, co jest istotne gdy czeka nas zarządzanie marką.

  1. Podstawowy pożytek – czyli to, czego klient rzeczywiście potrzebuje (np. nowy telefon komórkowy).
  2. Produkt podstawowy – elementy, które są niezbędne do prawidłowego działania produktu (np. ładowarka)
  3. Produkt oczekiwany – oczekiwania nabywcy w stosunku do zakupionego dobra (np. wydajna bateria)
  4. Produkt rozszerzony – dodatkowe funkcje produktu (np. możliwość nagrywania filmów w jakości 4K)
  5. Produkt potencjalny – wszelkie aktualizacje lub modernizacje produktu, które możliwe będą w przyszłości przy niewielkim albo zerowym nakładzie finansowym (np. aktualizacje system iOS w telefonach Apple).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.