Najbardziej luksusowe marki ?wiata

Najbardziej luksusowe marki ?wiata

S? znane, po??dane i kojarz? si? z wygodnym i bogatym ?yciem – marki luksusowe, które nadaj? status spo?eczny. Doskonale przemy?lany wizerunek, jako??, a przede wszystkim cena sprawiaj?, ?e dost?pne s? dla wybranych.

W zwi?zku z wieloletni? tradycj? i ugruntowan? pozycj?, marki te nie potrzebuj? rebrandingu, od?wie?enia wizerunku. Takie narz?dzia marketingowe s? dla nic obce, poniewa? od lat ciesz? si? ogromn? popularno?ci? najbogatszych i lubi?cych luksus.

Przygotowali?my list? 10 najbardziej luksusowych marek na ?wiecie. Z pewno?ci? wi?kszo?? z nich jest Wam znana.

Louis Vuitton

luxury brands

Hermès

luxury brands

Gucci

luxury brands

Chanel

luxury brands

Rolex

luxury brands

Cartier

luxury brands

Prada

luxury brands

Burberry

luxury brands

Michael Kors 

luxury brands

 Tiffany

luxury brands

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.