10. Najdziwniejszych reklam Play Station

10. Najdziwniejszych reklam Play Station

Stabilna pozycja japo?skiego koncernu Sony na rynku sprawia, ?e marka cz?sto pozwala sobie na nietypowe, a nawet niebezpieczne formy reklamy swoich produktów. Marketingowcy tego elektronicznego giganta nierzadko zbli?aj? si? przy tym do granic dobrego smaku, proponuj?c zaskakuj?ce rozwi?zania promocyjne dla konsoli Play Station.

Zebrali?my najdziwniejsze, naszym zdaniem, reklamy Sony w historii.

Wybuchowa zabawa tylko z Sony. 

wybuchowa zabawa

 

M??czyzna dmucha lal? w kszta?cie przycisków z pada. 

dmuchana lalka - klawisze

 

W czasie u?ywania konsoli PS nic nie jest w stanie odwróci? uwagi gracza. 

wci?gaj?ca konsola

 

Reklama z okazji Dnia Zabawy na Dworze (Buitenspeeldag)

dzie? zabawy na dworze

 

Kontrowersyjna reklama z Lar? Croft w roli Chrystusa. 

lara

 

?mier? przysz?a po gracza, czeka jednak, a? sko?czy rozgrywk?. 

kostucha

 

Przy konsoli Play Station inne zabawki mog? si?…powiesi?, nie b?d? ju? potrzebne.

szubienica

 

?aden ksi??? nie uratowa? ksi??niczki, wszyscy graj? w Play Station. 

królowa

 

„Dotykaj z dwóch stron dla podwójnych dozna?” – Sony wprowadzi?o nowego pada, który przyciski mia? umiejscowione po obu stronach. 

2012, Francja

 

Z konsol? Play Station noce s? bezsenne, i to do pot?gi drugiej.

bezsennse noce

 

 

 

Co o nich s?dzicie? Zach?camy do dyskusji w komentarzach.

Comment ( 1 )

  1. ReplyIwka
    Jak dla mnie, to wi?kszo?? tych reklam jest niesmaczna i tylko zniech?ca?aby mnie do zakupu konsoli PS.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.