Polskie marki alkoholi w obcych r?kach

Polskie marki alkoholi w obcych r?kach

Polskie alkohole ciesz? si? du?? popularno?ci?. Dopracowane wizerunkowo sta?y si? ciekawym k?skiem dla inwestorów, którzy wykorzystuj?c potencja? danej marki i ?wiadomo?? jej istnienia w umys?ach klientów podj?li strategi? przej?cia, a nast?pnie rozpowszechnienia jej na ca?ym ?wiecie, z ogromnym sukcesem.

Przedstawiamy 8 alkoholi, o których prawdopodobnie nie wiedzieli?cie, ?e przesz?y w posiadanie zagranicznych spó?ek.

1. Absolwent (Rosja)                                           2. Sobieski (Francja)                                          

2. Absolwent                                                 sobieksi

3. Wyborowa (Francja)                                    4. Soplica (Rosja)

wybor                                   soplica

5. Lech (Wielka Brytania)                        6. Okocim (Dania)

LECH 22                                          beer_42885

7. Per?a (Dania/Cypr)                               8. ?ywiec (Holandia)

per?a 2                           zywec

Comment ( 1 )

  1. Replyandrew_91
    I co tu teraz pi??!?! :(

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.