Storytelling w reklamach znanych marek

Storytelling w reklamach znanych marek

Storytelling w strategii marki to narz?dzie, które wykorzystane w odpowiedni sposób mo?e bezpo?rednio przyczyni? si? do sukcesu produktu lub us?ugi. Kreowanie marki poprzez podkre?lanie jej zalet przesz?o ju? do historii. Dzi? chodzi o to, aby opowiedzie? histori? oryginaln? i przykuwaj?c? uwag? odbiorców na tyle, aby wyró?ni? si? na rynku, da? si? zapami?ta? i pokocha?.

Przedstawiamy przyk?ady storytellingu wykorzystanego w reklamach znanych marek.

1. Allegro

2. Coca Cola

3. Oreo

4. PZU

5. Tymbark

6. M&M’s

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.