Najbardziej wyretuszowane reklamy

Najbardziej wyretuszowane reklamy

Zbyt wyretuszowana i odm?odzona modelka, przedstawiaj?ca nieistniej?cy idea? to jeden z powodów, dla których wiele reklam zostaje zakazanych i znika z billboardów czy szklanych ekranów. Mimo, ?e zbyt niewiarygodna reklama wp?ywa niekorzystnie na wizerunek marki, cz?sto determinuje jej rozpoznawalno?? i zainteresowanie produktem lub us?ug?.
Zebrali?my reklamy, które przez swój nadmierny retusz spotka?y si? z ogromn? krytyk?, a wiele z nich na zawsze znikn??o z rynku.

zbyt wyretuszowane reklamy

Comments ( 2 )

  1. ReplyGra?yna
    LOL. Stare baby wygl?daj? jak nastolatki. Jakby uciek?y z przysposobienia obronnego i pobieg?y do fotografików... Taka ta Polska w?a?nie.
  2. ReplyTatiana
    Gra?yna ty zazdro?nico pioru?ska.. z ty?u liceum a z przodu muzeum? ja to bym chcia?a tak wygl?da? nawet z fluidem :D ale przybijam pione, ?e przesadzili z retuszem

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.